Właśnie tłumaczymy stronę numer 22273
27-10-11

BMW PressClub Polska


pressclubbmw

BMW Polska to nasz pierwszy motoryzacyjny klient. Efektem naszej d?ugiej wsp?pracy jest kilkaset zlece?, prawie dwa i p? tysi?ca stron t?umacze?. Pomagamy przygotowa? bie??cy serwis Public Relations dost?pny na stronie dla mediw BMW Press Club Polska. Z r?k naszych t?umaczy wychodzi?y tak?e teczki prasowe na ?wiatowe salony motoryzacyjne oraz press-kity nowych modeli BMW i MINI.

 

Zaufali nam