Właśnie tłumaczymy stronę numer 22273

Kalkulator

Najprostszym sposobem poznania kosztu t?umaczenia jest skorzystanie z kalkulatora on-line. Formularz przelicza liczb? znakw i podaje orientacyjn? cen? wed?ug podstawowej stawki t?umaczenia.

Kalkulator

T?umaczenie i weryfikacja

Moto Target specjalizuje si? w t?umaczeniach dla bran?y motoryzacyjnej. W ci?gu o?miu lat pomogli?my kilkunastu polskim centralom ?wiatowych koncernw w polonizacji korporacyjnych dokumentw, zarwno codziennych informacji, jak i pe?nych pakietw technicznych, szkoleniowych i reklamowych.

Nasze us?ugi obejmuj? :

1. T?umaczenia techniczne

2. T?umaczenia marketingowe i PR


1. Specyfika t?umacze? technicznych wymaga nie tylko doskona?ej znajomo?ci hermetycznej terminologii, ale w wypadku tak szybkiego post?pu technologicznego bran?y motoryzacyjnej, niezb?dny jest codzienny kontakt z rozwijaj?cym si? slangiem, swoistym dla ka?dej z marek, a nawet modeli. Te same podzespo?y i rozwi?zania techniczne nazywane s? r?nie przez r?ne koncerny. Zawodowcy ucz? si? ca?e ?ycie. Nasi t?umacze nie przypadkowo s? tak wysoko oceniani przez klientw - perfekcja wynika z ci?g?ej pracy dla marki i codziennego kontaktu z informacjami publikowanymi przez centra badawczo-rozwojowe oraz dzia?y komunikacji zewn?trznej firm.

 

2. Sk?d sukces naszych t?umacze? marketingowych? Sp?dzi?e? miesi?ce na poznaniu zalet swojej marki, wa?ysz ka?de s?owo, aby przekaza? niuanse klientom i dziennikarzom. Czy chcesz zmarnowa? ten wysi?ek, zamawiaj?c nieporadne t?umaczenia broszur, stron internetowych, reklam i informacji prasowych, ktre pomno?? frustracj? i godziny twojej pracy? Z nami unikniesz stresu. Dobrze zrozumiana kreatywno??, kultura i swobodne poruszanie si? w j?zyku stanowi? o warto?ci t?umacza. Tylko taki specjalista zagwarantuje, ?e przekaz promocji przyniesie oczekiwany skutek, trafiaj?c w sedno i docieraj?c do ?wiadomo?ci polskich odbiorcw poprzez gr? s?w lub idiomy obce t?umaczom niewyspecjalizowanym.

 

 

Rekomendacje

Zaufali nam