Właśnie tłumaczymy stronę numer 22273

Teczki prasowe

press-honda

 

Przygotowujemy zbiorcze teczki prasowe oraz press kity wchodz?cych narynek modeli dla najwi?kszych firm w Polsce.

Systematycznie od roku 2004 nasi t?umacze towarzysz? premierom modeli debiutuj?cych w Polsce. Nasz zesp? redaguje materia?y, wykorzystywane przez dzia?y PR w relacjach z mediami, zarwno jako wyedytowane pliki tekstowe, jak i materia?y dost?pne na stronach internetowych press roomw, a tak?e jako teczki rozdawane na prezentacjach i salonach.

T?umacze Moto Target uczestnicz? tak?e jako interpretatorzy symultaniczni w konferencjach prasowych z udzia?em polskich dziennikarzy.

Zaufali nam